Tavan Göbekleri

CAMİ TAVAN GÖBEKLERİ

Tavan Göbeği, mimari bir süsleme olarak Türk sanatında görülen yapılarda farklı teknik ve malzemelerde kendini önemle ortaya koymuş olan bir ögedir.
Ahşap Sanat, Cami tavan göbeği üretimini gerçekleştirmekte ve İslam Dininde bu denli önemli olan camilerimizin mimarisine katkı sağlamaktadır.

Cami Tavan Göbeği Nedir?

Tavan göbeği, yapılarda her kattaki oda ve sofaların üstünü örten, yukarıdaki katın döşemesi altına gelen satıhların ortasına yapılmaktadır. Bu öge süslemeli şekiller için kullanılan mimari bir terimdir.
Tavanlar ve onun merkezinde yer alan tavan göbeği, bir başka açıdan incelendiğinde ise Türk evi geleneğinin oluşturduğu mekân düşüncesinin ortaya çıkardığı en önemli mimari öğelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bunun bir nedeni de bir bakıma bir tür üst örtü olarak kabul gören tavan, günlük hayatın gerektirdiği işlevlerle biçim alan alt örtünün bir bütünleyicisi olarak tanımlanmış olmasıdır.

Ahşap Sanat ve Cami Tavan Göbek Üretimi

Camide minber, mihrap ve kürsü gibi alanlara ek olarak farklı ve estetik görünüm katmak; namaz kılınacak yer sayısını artırmak, müezzinlerin namaz kılacağı yeri belirlemek, kitaplık, korkuluk ve birçok amaçla çeşitli mimari ögeler bulunur. Cami yapılarının içerisinde her bir ögenin ayrı işlevi olmasıyla birlikte ayrı bir anlamı da bulunur. İşte bunlardan birisi de Cami tavan göbeği olarak bilinir. Ahşap Sanat tarafından titiz bir işçilikle üretilen tavan göbekleri, camilerimizin estetiğini büyük ölçüde geliştirir.

Dini mimaride ahşap işçiliği geniş bir kullanım alanına sahip olmakla birlikte yadsınamayacak kadar önemlidir de.  Ahşap Sanat, cami mobilyalarında işçilik ve kalitenin çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle ürettiği tüm mobilyalarında olduğu gibi müezzinlik modelleri ile ince işçiliğin, kalitenin ve dayanıklılığın izlerini kolaylıkla görebilmenize imkân tanır. İbadet yeri olan camilerimizde müezzinlik modelleri yapımında incelik ve titizlik hedefimizdir. Bununla birlikte, söz konusu olan cami tavan göbekleri diğer mimari ögelerle de uyumlu olmalıdır. Her şeyin uyumlu olmasına da büyük önem veren ekibimiz, sizlere birçok model sunar. Eğer siz de cami tavan göbeği yaptırmak istiyor ancak kaliteli bir işçilikle tanışmak istiyorsanız bizlere ulaşabilir ve Ahşap Sanat’ın harikalarıyla tanışabilirsiniz.